LKOs hinder- och spåravståndssimulering

cleraload_wideload_diagram1_large

LKOs ClearLoad & WideLoad (hindersimulerings- och spåravstånds­program) utför hindersimulering med hjälp av LKOs datafiler (CUS och CTC). CUS-filerna (“Customer-filer”) används för simulering mellan alla typer av laster eller tågkonfigurationer och hinder utmed spåren. CTC-filer (“Controlled Track Centers”-filer) används för hindersimulering mellan angränsande spår.

Den PC-baserade programvaran är användarvänlig och har många avancerade funktioner, bland annat simulering med laster över flera vagnar. LKOs ClearLoad & WideLoad-programvara är utvecklat ur 30 års erfarenhet av att programmera hindermätnings- och spåravståndsmätningsutrustning. LKO utvecklade den första DOS-baserade versionen av hindermätningsprogrammet Clearload 1985. Det första DOS-baserade programmet för spåravståndsmätning kom 1988. Den aktuella versionen körs på Windows XP, Windows 7 och Windows 8 OS.

Laster och mallar innehåller avstånd mellan axlar och boggies (för sidoförskjutning) och överhäng för noggrann simulering i kurvor.
Både ClearLoad- och WideLoad programmet kan använda infällda bilder (JPG) på skärmbilden för att visa hinders placering eller ställen där spåravstånden är kritiska.

ClearLoad (Hindersimulering):

clearload_interface

Exemplet ovan visar en fackverksbro och en special-last bestående av två kontainrar staplade tillsammans (bara använd i nordamerika och på icke elektrifierade linjer och kallas ”Plate H”). Den gröna linjen utanför den den blå ”Plate H”-mallen är en 12-tums (30,5 cm) säkerhetsmarginal, vilket är det intressanta i detta fall. Allt utanför 12-tums-linjen ignoreras. Säkerhetsmarginalen kav vara mellan 0 tum och 48 tum (121,9 mm)”. Programmet kontrollerar alla avstånd mellan last och hinder som är mindre än 12 tum. Kalkylen ovan visar ett frigångsavstånd på 11 tum uppe till höger. Användaren kan också se bron till höger och kan ändra visningen genom att klicka på “Time offset (sec)” på bild-menyn.

Fönstret till höger är exekveringsfönstret för alla funktioner I vår programvara. Programmet levereras med LKOs detaljerade användarmanual för ClearLoad, samt ett 2 till 3 dagars utbildningsprogram. Utdata från simuleringen framställs vanligen som lättlästa PDF-plottar eller textfiler med spåravståndsinformation (se nedan).

RouteSort_F_diagram_large

LKO kan skapa en systemkarta (vanligen med hjälp av GPS-koordinater eller andra systemkoordinater). Systemkartan används för både hindersimulering ( CUS-filer) & spåravstånd (CTC-filer).

Systemkartan är ett tillval, och våra kunder kan också organisera filnamnen baserade på beskrivning av delsträckor eller andra spårsegment. I sådana fall visar vårt program en lista över CUS- och CTC filer som kan användas.

Resultaten av hindersimuleringen visas som PDF-plottar och/eller Log-filer. LKO kan anpassa LOG-filerna för särskilda ändamål (som till exempel restriktioner för tågrörelser mm.):

clearload_plot

Log file: Clear load started: 1/7/2015 18:01:47
Client: CUSTOMER RAILROAD
Date measured: 01/16/12
Track segment: SCHERERVILLE SUB
Track number: NO 2 MAIN
Direction: NORTH
Curve & Super elevation: 0.000 -00.3″
Mile & Structure: 006.163 006.144 TT/DRAW BRIDGE [BR 6.20]
File & Frame No. (mode) 001 21 (C)
Name of Load (template) PLATE H_2007 Safety margin = 1’0″
GPS (Lat/Long/Hgt) From: 42.28269265,-83.13572927,174.95
GPS (Lat/Long/Hgt) To: 42.28296760,-83.13558383,178.47
Structure code: 30 X = 4’06.8″ Y = 21’01.4″ Clearance = 11.0″

WideLoad (spåravståndssimulering):

The LKO/L-KOPIA WideLoad program handles the track center part of any clearance simulation. The WideLoad simulation uses the L-KOPIA CTC files (Controlled Track Centers) and calculates the most critical scenario, both with & without super-elevation on adjacent track(s) (see below sample):

wideload_skiss

LKOs spåravståndsprogram är användarvänligt och visar resultaten på ett tydligt sätt:

wideload_interface

Spåravståndsprogrammet inkluderar “On-Track”-dimensioner och dimensioner för angränsande spår (“samma bredd från botten till toppen”), plus säkerhetsmarginal. Programmet har också en sorteringsfunktion sortering i spårnummerordning och mile/km-ordning. Användaren kan klicka på en position och få en bild som visar spåren och dess omgivningar. Vi klickade på:

MONON SUB. 00Q NORTH SNG MAIN YARD TK -2.6″ -2.6″ Mile 117.926 -0.8 -1.1″ **HIT

Exemplet ovan betyder att lasten kommer att behöva 2,6 tum mer utrymme (plus säkerhetsmarginal) för att klara en standardvagn (lasten är 12 fot och 8 tum bred och en standardvagn 10 fot och 8 tum bred). Också kurveffekten tillför behov av utrymme I exemplet ovan (kurvan är -0,8 grader åt vänster och vagnen är 46 fot och 3 tum mellan axlar, och överhänget är 9 fot och 8.2). Bilden visar att spåren går ihop i en växel. Det korta spåravståndet kan bero på svårigheter att bestämma avspärrningspunkten, och att tågpersonal eller järnvägsansvarig måste kontrollera att inget fordon är parkerat på detta ställe när tåg med bred last passerar.

Vid spåravståndssimulering används LKO Track Center files (CTC-filer) i text- eller Excel-format:

wideload_trackcenter

WideLoad spåravståndsprogram levereras med LKO användarmanual för WideLoad, samt ett endags utbildningsprogram.