L-KOPIA/LKO Lastprofilsmätningssystem

LD_LOAD_anim

Klicka för att se film.

LKOs lasermätningsystem och tillhörande programvara har nått stora framgångar med mätuppdrag i Europa, Kanada, USA, Australien och Mexico. Våra system monterade på rälsgående fordon eller spårföljare har blivit branschens riktmärke för mätning av hinderfrigång, spårcentrumavstånd, ballastvolym och ballastprofil i kombination med spårvideo och GPS-baserad positionsmätning.

Något som om hittills saknats är ett noggrant sätt att kontrollera att tågen är korrekt lastade och håller sig inom den givna lastprofilen. På begäran av av våra kunder har vi därför kompletterat vårt beprövade mätningssystem med en nyutvecklad funktion för lastprofilsmätning.

LKOs Lastprofilsmätningssystem kan utformas och byggas på utifrån kundens krav på funktionalitet och förfining. Systemets utformning kan varieras från system som mäter överlaster (större än normalprofil) i ”verkstadsmiljö”, till fullskaliga installationer på bangårdar etc. (med hjulräknare, varmgångsdetektorer, osv).

 

LD_LOAD_WEB_W_TEXT_01

LKOs första lastprofilsmätningssystem mäter elektriska komponenter vid en större tillverkares anläggning i Mexiko. Alla stora transformatorer (och andra komponenter) som lämnar anläggningen skannas såsom visas på denna bild.

Prestanda

Lasersystemet uppfyller följande driftskriterier:

• avläsningshastighet från 9.600 till 43.200 punkter/sekund (upp till 20 Hz,)
• allmän precision av 10 mm kvadratiskt medelvärde (RMS) på enskilda punkter
• hög upplösning (en punkt varje 0,125 grader)
• kan avläsa 360 grader
• mätområde från 0-210 fot (0-70 meter).
• systemet är 100% säker för ögonen (Laser Klass 1)
• systemet fungerar i mörker och fullt dagsljus
• laserenheten är lätt, kompakt och temperaturreglerad.
• fordonshastighet vid mätning – upp till 15mph (25 km/h)

 

The L-KOPIA/LKO Load Measuring System Principal.

Principskiss över LKOs Lastprofilsmätningssystem.

 

The LD_LOAD screen with laser measured points (red left and blue right) and the Railroad’s maximum dimensions (in red). The cursor X: es are points automatically selected by the L-KOPIA/LKO software.

LD_LOAD skärmbild med läsermätta punkter (rött vänster och blått höger) och järnvägens maxdimensioner (i rött). Markörkryssen (X) är punkter som automatiskt valts ut av L-KOPIA/LKO-programvaran. Klicka för större bild.

 

The L-KOPIA/LKO software creates a text file following a standard known in USA, Canada and Mexico. We can of course tailor the output to other standards.

LKOs programvara skapar en textfil enligt en standard som är känd i USA, Kanada och Mexico. Vi kan naturligtvis skräddarsy resultatet även enligt andra standarder.

För mer information om L-KOPIA / LKO Load Measuring System, vänligen kontakta oss via e-post. telefon, fax eller brev.