Nytt mobilt mätsystem

LKO/L-KOPIA:s Mobila mätsystem består av en aluminiumtralla, en LMS mätlaser (olika fabrikat kan kopplas till vår mjukvara), en dator, samt två vinkelgivare. LKO:s mjukvara medger att indata visas online på skärmen (X, Y och Z, där Z kommer från längdmätaren). Operatören kan lägga in valfria tvärsektioner som stöd för mätningen. Kamera och GPS kan också kopplas till det mobila mätsystemet.

Resultatet är i samma format som övriga LKO/L-KOPIA hindermätningsdata (anpassat till kundens behov).

LKO/L-KOPIA:s Mobila mätsystem har låg vikt och kan hanteras av en person. De ingående delarna får plats i bagageutrymmet på en bil.

LKO/L-KOPIA:s Mobila mätsystem kan användas till:

  • Positionering vid montage av signaler, stolpar, plattformar mm.
  • Inmätning av objekt runt spåret, samt normal ”frirumsmätning” (speciellt vid kortare sträckor)
  • Inmätning av spåravstånd och ballastprofil (speciellt vid kortare sträckor)

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per e-post, telefon, fax eller brev.