LKO/L-KOPIA Mobilt mätsystem

LKO/L-KOPIA Mobilt mätsystem är ett mobilt mätsystem för inmätning och kontroll av spårrelaterade objekt.

mobile_system-1

LKO/L-KOPIA Mobilt mätsystem består av en aluminiumtralla, en mätlaser (olika fabrikat kan kopplas till vår mjukvara), en väder och- stötskyddad dator, samt två vinkelgivare. LKOs mjukvara medger att indata visas online på skärmen (X, Y och Z, där Z kommer från längdmätaren). Operatören kan också lägga in valfria tvärsektioner som stöd för mätningen. Resultatet är i samma format som från LKO Geodecianpassat mätystem.

LKO/L-KOPIA Mobilt mätsystem har låg vikt, totalt ca 29 kg, och kan hanteras av en person. De ingående delarna får lätt plats i bagageutrymmet på en bil.

LKO/L-KOPIA Mobilt mätsystem kan användas till:

  • Positionering vid montage av signaler, stolpar, plattformar mm
  • Inmätning av enstaka objekt och ”frirumsmätning”
  • Inmätning av speciallaster

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per e-post, telefon, fax eller brev.