Z+F hindermätningssystem

LKOs nya Z+F hindermätningssystem är extremt snabbt (200 HZ, 1.016.727 pixel/sek) och noggrant (ner till +/- 1 mm), har mycket hög upplösning (ner till 0,070 grader mellan punkterna vid 200Hz eller 0,035 grader vid 100Hz), skannar 360 grader och har ett mätintervall från 0 till 119 meter. Systemet är helt ofarligt för ögonen (Laser Klass 1) och kan användas i de allra flesta miljöer. Z+F-lasern liten och lätt, och har inbyggd temperaturkontroll. De nya laseregenskaperna innebär att hindermätning kan utföras tio (10) gånger snabbare än tidigare.

Det nya hindermätningssystemet består av Z+F-laserutrustning från en av de mest avancerade lasertillverkarna i världen. LKOs Z+F-laser är särskilt utvald för att möta de höga krav vi ställer på våra produkter. I vårt nya Z+F hindermätningssystem ingår också en elektronisk längdmätare, en elektronisk lutningsgivare för tvär- och längdfallsmätning, CCD-videosystem med i bilden inmixad text (rullande längdmätning, bandel, spårnummer, riktning, mm) från LKOs mätprogram. 

LKOs lasermätningsprogram (B1, LD, LMS och Z+F) har varit i bruk sedan 1993 (först på marknaden). Vi har fler än 35 system i drift på olika håll i världen, bland annat Europa, Nord- och Sydamerika, bortre Asien, och Australien. Några system ägs och drivs av slutkunden, medan andra används av LKO och L-KOPIA Inc. för kontraktsmätning.

LKOs Z+F hindermätningssystem producerar hinder- och kontroll-data för flera olika ändamål, såsom ballastprofiler, lastsimuleringar och lastsimuleringsdiagram, plottar i olika skalor, AutoCAD-konvertering, spåravståndskalkylering, ballastkalkylering och GBS-dataintegration. Datafiler från LKOs system är kompakta och kan enkelt sändas via e-post från fältet till kontoret för efterbearbetning.

Tillämpningar för LKOs hindermätningssystem:

• Fullständig hindermätning (inklusive spåravståndsmätning och DVD-inspelning)

• Insamling av löpande spåravaståndsdata 

• Sektionering, area- och volymberäkning av tunnlar

Löpande mätning av ballastvolym och ballastprofil

• DVD-inspelning (separat eller tillsammans med lasermätning)

• Mätning av avstånd mellan vagn och plattform

• Lastmätningar (kontroll av utrymme för extraordinära laster, i realtid på spår, väg eller vatten)

• GPS/DGPS-data separat eller integrerat i hindermätning

LKOs B1, LD, LMS och Z+F lasermätningsprogram bygger på över 22 års erfarenhet av programutveckling i branschen. LKOs program känner automatiskt av vilken laserutrustning som används, vilket gör det enkelt för 
våra kunder att uppgradera till den nya Z+F-lasern. Vi har flera sidoprogram som LKOs mätdata kan användas med, till exempel ClearLoad (hinder/last-simulering) och WideLoad (simulering av breda laster), samt program för konvertering till AutoCAD. Senaste nytt bland LKOs specialfunktioner är att vi nu kan visa vårt mätresultat i 3D (mobile mapping funktion), som ovan exempel .
Alternativet “Plattforms avstånd och hörn” inkluderar beräkning från plattform till givna tågmallar.

Alternativet “Plattforms avstånd och hörn” inkluderar beräkning från plattform till givna tågmallar.

Mätt ballast profil och volym jämförs med en given profil.

Mätt ballast profil och volym jämförs med en given profil.

 

Client: RAILROAD CO.
Date measured: 09/15/07
Track segment: FML (FREIGHT M.L.)
Track number: SNG MAIN
Direction: EAST
Curve & Super elevation: 0.000   -00.5″
GPS (Long/Lat/Ele) From: 45.06394307,73.54084721,17.39
GPS (Long/Lat/Ele) From: 45.06394177,73.54084725,17.26
Distance & Structure: 001.010 to 001.080  TUNNEL PORTAL
File & frame number: 001 02
Name of load: B&M    Safety margin NO
Structure code:  20 Scan angle (degree):  99 Clearance = 0 ft  -1.27 in  (- indicates a hit)
Structure code:  20 Scan angle (degree):  75 Clearance = 0 ft  -4.91 in  (- indicates a hit)
Structure code:  20 Scan angle (degree):  74 Clearance = 0 ft  2.93 in   (no sign indicates close clearance)

LKO/L-KOPIA ballastdiagram visar med tydliga färger var det fattas ballast. I diagrammet kan man även enkelt avgöra vilken sida av spåret som behöver kompletteras.

 

LKO utvecklar också program för konvertering av vårt standardformat till våra kunders program för last- och hindersimuleringar i stordatorer. Vi förser dessutom våra järnvägskunder med skräddarsydda versioner av vårt lastsimuleringsprogram ClearLoad ©.
LKO har utvecklat ett konverteringsprogram från våra CUS-filer till DXF för användning i AutoCAD.

LKO har utvecklat ett konverteringsprogram från våra CUS-filer till DXF för användning i AutoCAD.

Kontakta oss gärna för ytterligare information och referenser.