LKOs LD Hinder-, ballast -och spåravståndsmätning

LKOs nya lasermätningsystem är snabbt (9,600 till 43,200 punkter/sek), noggrant (ner till +/- 4 mm), har hög upplösning (ned till 0,125 grader mellan punkterna), mäter upp till 70 meter och skannar 360 grader.

Mätsystemet är helt ofarligt för ögonen (Laser Klass 1) och kan användas i de flesta miljöer. LD-lasern är liten och lätt, och fungerar i såväl fullt dagsljus som totalt mörker.

Picture_lasercar_large

LKOs lasermätningssystem består av en LD-laser från en av de största lasertillverkarna i världen. LKOs LD-laser är specifikt kalibrerad efter våra krav.

I det nya lasermätningssystemet ingår också en elektronisk längdmätare, en elektronisk lutningsgivare för tvär- och längdfallsmätning, ett CCD-videosystem med i bilden inmixad text (rullande längdmätning, bandel, spårnummer, riktning) som visas i LKOs Windows XP-baserade program.

LKOs lasermätningssystem har använts i Nordamerika, Europa, fjärran östern och Australien sedan 1993. LKO har mer än 30 lasermätningssystem på olika håll i världen. Några system ägs och drivs av slutkunden och några används av LKO/ L-KOPIA för kontraktsmätning.

ld_new_mini_juli_2012

LKOs lasermätningssystem producerar besiktnings- och kontrolldata för olika ändamål, såsom ballastprofiler och volymberäkningar, lastsimuleringar, lastsimuleringsdiagram, plottar och ballastdiagram i olika skalor, AutoCAD-konvertering och spåravståndsmätning. Data-filer från LKO/L-KOPIAs system är kompakta och kan enkelt sändas via e-post från fältet till kontoret för efterbearbetning.

Tillämpningar där LKOs lasermätningssystem används:

• Fullständig dokumentering av fria rummet (alternativt med DVD-inspelning och insamling av GPS-data)
• Fullständig dokumentering av ballastprofil (inklusive profil- och volymberäkning)
• Fullständig dokumentering av spåravstånd (kombinerat med ballastprofilskanning)
• Sektionering, area- och volymberäkning av tunnlar
• Video-filmning (separat eller tillsammans med lasermätning, inklusive inmixad kilometeravläsning, spårsegment, spårnummer, GPS-data, mm)
• Lastsimulering (kontroll av utrymme för extraordinära laster, i realtid på spår, väg eller vatten)
• Express ballastprofil- och spåravståndsmätning (inklusive ballastvolymberäkning)
• Mätning av maximala avstånd mellan plattformar och vagnar (för att förhindra olyckor vid av och påstigning)

 

LKOs nya XP lasermätningsprogram bygger på 16 års erfarenhet av tidigare utvecklade DOS-program. Liksom tidigare har vi flera sidoprogram för anpasssning av mätdatan till andra applikationer såsom ClearLoad (Hinder / Last-simulering), WideLoad (simulering av breda laster), Ballastdiagram (för att visa nominell profil jämfört med mätt), samt konvertering till AutoCAD och GEO- 12.

 

Ballast-scanningen inkluderar beräkningar från valda ballastprofiler (varningstext i rött och gult).

Ballast-scanningen inkluderar beräkningar från valda ballastprofiler (varningstext i rött och gult).

 

Vid spåravståndsmätning mäts sidoavståndet mellan parallella spår kontinuerligt och lagras med längdmätning samt övrig administrativt data för databas lagring. Vi kan mäta spåravstånd till 2 intilliggande spår samtidigt. Även GPS-data och ballastprofilskanning kan utföras samtidigt.

diag_ldclear_tracksection_main_large

Client: RAILROAD CO.
Date measured: 09/15/07
Track segment: FML (FREIGHT M.L.)
Track number: SNG MAIN
Direction: EAST
Curve & Super elevation: 0.000   -00.5″
GPS (Long/Lat/Ele) From: 45.06394307,73.54084721,17.39
GPS (Long/Lat/Ele) From: 45.06394177,73.54084725,17.26
Distance & Structure: 001.010 to 001.080  TUNNEL PORTAL
File & frame number: 001 02
Name of load: B&M    Safety margin NO
Structure code:  20 Scan angle (degree):  99 Clearance = 0 ft  -1.27 in  (- indicates a hit)
Structure code:  20 Scan angle (degree):  75 Clearance = 0 ft  -4.91 in  (- indicates a hit)
Structure code:  20 Scan angle (degree):  74 Clearance = 0 ft  2.93 in   (no sign indicates close clearance)

LKO/L-KOPIA ballastdiagram visar med tydliga färger var det fattas ballast. I diagrammet kan man även enkelt avgöra vilken sida av spåret som behöver kompletteras.

diag_ldclear_clr-hov_large
Measured by L-KOPIA CLEARANCE LASER SYSTEM

(c) L-KOPIA
Client : TUNNEL CUSTOMER
Date measured : 03/10/09
Track segment : WEST SUB.
Track number : MAIN 1
Direction : WEST
Curve & S.ELE : 4.017 00.5″
Distance & Structure : 004.951 004.960 TUNNEL 1
GPS (Lat/Long/Hgt) From : 39.99627994,-75.19639142,9.54
GPS (Lat/Long/Hgt) To : 39.99641384,-75.19634577,9.68
File & frame No. (mode) : 001 06 (C)

LKO/L-KOPIA:s användarvänliga simuleringsprogram för Hindermätning (LD ClearLoad) har många nya funktioner, såsom utskrivna distanser mellan hinder och last (se exemplet ovan), säkerhetsmarginal som också kan täcka låga hinder mellan spår (tunnelbanesystem, etc.). Den senaste versionen av ”LD ClearLoad” innehåller också en möjlighet att skapa en systemkarta (som kan utökas efterhand som nya linjer mäts). Som tidigare kan man köra direktutskrift via printer eller PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post, telefon, fax eller brev.