LKO Geodesianpassat mätsystem

LKO Geodesianpassat mätsystem används för snabb och precisionskrävande kontrollmätning och sektionering av tunnlar, järnvägar, vägar, mm. Det består av en laserenhet kopplad till en persondator med vår specialdesignade programvara.

Utrustningen kan monteras på många olika typer av fordon och är lätt att använda. LKO Teknik har två specialfordon för lasermätningar i de flesta miljöer.

Laserstrålen är osynlig och ofarlig för oskyddade ögon.

surveying_mitsu

Mätområdet är upp till 30 meter, och systemet samlar in maximalt 3600 punkter per sekund medan det läser av en vinkel av 270 grader med hastigheten 8 varv per sekund.

Vår Geodesianpassade programvara kan hantera laserpositionering on-line från totalstationer (via radiosignal och modem) och GPS.

survaying_detail

Precisionen bestäms av antalet avläsningar på det objekt som mäts. Med en enda avläsning är den genomsnittliga avvikelsen ± 18 mm, och med 30 avläsningar ± 4 mm. Inom mätområdet påverkas inte noggrannheten av avståndet till det objekt som mäts. Det tar ca 4 sekunder att mäta en tvärsektion med den högre noggrannheten ± 4 mm (innehållande 450 X,Y och Z punkter).

Skärmen visar en normalprofil och tunneln online.

Programvaran visar i realtid en inlagd normalprofil och laserns ”on-line” data. Dessa data kan kodas på plats. Slutresultatet består av en kundfil med alla nödvändiga specifikationer: tvärsektion, längdmätning, namn och nummer på objekten samt koordinater i X-, Y- och Z-led. Systemet hanterar också medeltalsberäkning av mantelytan i tunnlar.
Våra kundfiler kan bla. konverteras till DXF (AutoCad) och GEO-12 format.

Flera program finns som tillbehör, t ex diagram- och plottningsprogram.

surveying_screen_3d
För ytterligare information, vänligen kontakta oss via e-post, telefon, fax eller brev.